BİLİM HİZMET TEŞVİK ÖDÜLLERİ

​ANTALYA  ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI
Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Esasları


         Madde 1 – Akdeniz Üniversitesi mensubu bilim insanlarının müspet bilimlerin temel ve uygulamalı alanları ile sosyal bilimlerdeki seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve teşvik unsuru olmak üzere, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından;
a)     Bilim Ödülü,
b)    Hizmet Ödülü,
c)     Teşvik Ödülü,  
olmak üzere üç tür ödül oluşturulmuştur.
         Madde 2- Ödül Esasları ilgili kişi ve birimlere her yıl Şubat ayında duyurulur. Adaylık önerilerinin, en geç Mayıs ayının son iş günü resmi çalışma saati bitiminden önce Rektörlüğe ulaşmış olması ve bu önerilerin ekteki forma uygun olarak yapılması gereklidir.
         Rektörlük başvuru dosyalarını en geç 10 Haziran tarihine kadar Vakfa iletmekle yükümlüdür.
         Madde 3- Bu ödüller için:
         Akdeniz Üniversitesinin ilgili birimlerinin (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Merkezler) en üst kurulları aday gösterebileceği gibi, ilgili şahıslar bireysel olarak da adaylık için başvurabilir veya diğer bir akademisyence aday gösterilebilir.
         Bilim ve Teşvik ödüllerine aday olan bilim insanının yaptığı yayınların Akdeniz Üniversitesi adresli olması zorunludur.
         Bir bilim insanı, ödül aldığı bilime katkı bazı esas alınarak tekrar aday olamaz ve gösterilemez.
         Aynı dönem içinde bir kişi ya da grup birden fazla türde ödüle başvuramaz.
         Madde 4- Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri ile ilgili aday önerilerini değerlendirmek ve sonucunu Vakıf Yönetim Kuruluna sunmak üzere; 1’i Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi, 5 ‘i Üniversite öğretim üyesi olan 6 kişilik bir kurul, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Üniversite öğretim üyeleri Rektörlük makamınca her yıl Temmuz ayında Vakfa bildirilir. Bilim kurulu gerekli gördüğü takdirde uygun sayıda alt komisyonlar kurabilir. Bilim, Hizmet ve Teşvik ödüllerine layık görülenler bilim kurulu tarafından seçilerek rapor edilir.
         Vakıf Yönetim Kurulu, Bilim Kurulunun aday önerilerini değerlendirerek karar verir.
         Bilim Kurulunun görev süresi bir yıldır: aynı üyeler tekrar bu kurul üyeliğine seçilebilir.
         Madde 5-
         Bilim Ödülü: Bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim adamlarına verilir. Bilim Ödülü için yalnız hayattaki bilim adamları önerilebilir. Veya başvurabilir. Bilim Ödülü, bir bilim adamının bilime belirli bir alandaki katkıları için verilebildiği gibi eserlerinin tümü içinde verilebilir.
         Hizmet Ödülü:
         - Bilim adamı yetiştirmek,
         - Mensup olduğu bilim dalının kurumsallaşması için çalışmalar yapmak.
         - Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmak. 
         bakımından üstün hizmetleriyle Akdeniz Üniversitesi ile ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine önemli ve belirgin katkılarda bulunmuş olanlara verilir.
         Teşvik Ödülü: Bilimsel araştırmalarıyla bilime gelecekte evrensel düzeyde katkılarda bulunabilecek potansiyele sahip olduğunu kanıtlamış genç araştırıcılara  (Ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş) verilebilir.
         Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri bireylere olduğu gibi gruplara da verilebilir.
         Madde 6 – Bilim Ödülü:
-         Temel ve Mühendislik Bilimleri(Tarım ve Orman Mühendislikleri dahil)
-         Sağlık Bilimleri(Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veterinerlik dahil)
-         Sosyal Bilimler(Güzel Sanatlar Dahil)
Olmak üzere üç alanda verilir.
          Bilim Ödülü sayısı toplam dokuzu, Hizmet ödülü sayısı toplam üçü, Teşvik ödülü sayısı toplam on ikiyi geçemez.
         Madde 7- Ödül kazanan bilim adamlarına, Bilim kurulunun önerisi doğrultusunda (Vakıf Yönetim kurulu tarafından bütçe imkanları dahilinde her yıl belirlenen miktarda) para ödülü verilir. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ödül kazananlara plaket ve berat benzeri sunumlar yapabilir.
         Hizmet ödülü kazanan fakat vefat etmiş veya Bilim ve Teşvik Ödülüne önerildikten sonra vefat eden bilim adamlarının ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.
         Ortak çalışmalarıyla Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülünün koşullarını gerçekleştirmiş olan her adaya verilecek ortak para ödülünün paylaşımı, ödülü kazanan tarafa bırakılmıştır.
         Madde 8- Bilim kurulunda görevli Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, görevleri süresince bu ödüller için aday gösteremezler ve gösterilemezler.
         Madde 9- Ödüllere uygun görülenler hakkındaki Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim kurulu kararı, her yıl Ekim ayı içinde açıklanarak Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilir.
         Ödüller, Vakıf ve Üniversite işbirliğinde Aralık ayında düzenlenecek akademik tören kapsamında sahiplerine verilir.
         Ödül töreninde, Bilim ödülü kazananlar, kendi konularıyla ilgili ve bilime yapmış oldukları katkıyı da kapsayan bir konuşma yapabilir.
         Madde 10- Bu esaslarda yer almayan özel durumlarda doğrudan Vakıf Yönetim Kurulu karar verir.
         Madde 11- Bu esaslar Antalya Üniversite Destekleme Vakfının Yönetim kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer
         Madde 12- Bu esasları vakıf başkanı yürütür.

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI