AKVAM

Türk-Alman Bilimsel İşbirliğinde Yeni Fırsatlar, Akdeniz Üniversitesindeki İşbirliği Buluşması Kitaplaştı

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) ve Berlin Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin üçüncü kez ortaklaşa düzenledikleri “Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu”nun sonuçları yayınlandı. 6-8 Kasım 2014 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve Almanya ile Türkiye’den 400’ün üzerinde; akademisyen, araştırmacı, uzman, siyasi ve girişimcinin katıldığı Türk-Alman buluşması kitaplaştırıldı. Türkçe ve Almanca olmak üzere iki ayrı dilde yayınlanan kitapta, yarım asrı geçen Almanya’ya göç, Avrupa Birliği’ne uyum çabaları ve sayısız işbirliği deneyimleri ile güncel işbirliği koşulları anlatılıyor.
 
“Türkiye ve Almanya, Cilt III: Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik” adıyla yayınlanan kitap 600 sayfanın üzerinde bir kapsama sahip. Almanya’dan ve Türkiye’den katkı veren bilim insanları, uzmanlar, bilim ve eğitimden sorumlu yöneticilerin yazdığı 35 makaleden oluşan kitap, Almanya ve Türkiye’nin Avrupa’daki yeri, konumu ve işbirliği fırsatlarını içeren ilk bölümle başlıyor. Çeşitliliği toplum, sağlık, eğitim ve iş yaşamında her iki ülke açısından değerlendiren kitabın ikinci bölümünü, iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğinin güncel koşulları, farklı modelleri ve bu işbirliğini desteklemeye yönelik programları tanıtan üçüncü bölüm takip ediyor.
 
Kitabın editörlüğünü AKVAM Müdürü Prof. Dr. Erol Esen ve Berlin Alice Salomon Üniversitesi öğretim üyesi ve eski rektörü Prof. Dr. Theda Borde yapmıştır. Kitabın sunuş kısmında makale özetlerinin yanı sıra, Türk-Alman bilimsel işbirliğinin sorun alanları ve yeni fırsatlarını değerlendiren editörler, araştırma ve öğretim yapan üniversitelerin toplum, sağlık ve eğitimde çeşitlilik konusuyla daha yoğun ilgilenmelerini önermektedirler. Esen ve Borde, ancak disiplinler üstü ve uluslar üstü yaklaşımlar yoluyla geleceğin karmaşık sorunlarının çözülmesinin mümkün olabileceğini vurgulamaktadırlar. Her iki ülke araştırmacı ve uygulamadan gelen uzmanlarının Antalya’daki buluşmasından çıkan diğer bir bulgu ise, Türk-Alman işbirliğinin bilim ve eğitimde kurumsallaşma ve Avrupalılaşma yolunda önemli ilerlemeler kaydettiği.
 
Kitabın basımını üstlenen Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’na teşekkür eden AKVAM Müdürü Prof. Esen, Forum sonuçlarının yayınlandığı kitabın, posta ücreti karşılığında isteyenlere ücretsiz olarak gönderilebileceğini kaydetti. Esen; kitap için proakvam@akdeniz.edu.tr mail adresi veya  0242-310 1547 numaralı telefonla iletişime geçilebileceğini söyledi.

AKVAM

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI