VAKIF MİSYONU

VAKFIN AMACI 

Antalya’da kurulacak her türlü Üniversite, Fakülte, Akademi,Yüksek okul ve Ön lisans okulları, Kreş,Çocuk Yuvası,Yetiştirme Yurdu, ilköğretim okulu yapımına yardımcı olmak ve desteklemektir. 

Vakıf bu amaca ulaşabilmek için: 

1- Üniversite öğrenim ve eğitimini en başarılı bir seviyede yapabilmesi için gerekli öğrenim ve eğitim binalarını yaptırır. Ve bunlar yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan bina ve yer temin eder ve kiralar. 

2- Yurt içinde ve dışında öğretim üyesi ve görevli yetiştirilmesi için lüzumlu her türlü giderler yapar. 

3- Eğitim ve Öğretim için her türlü araç ve gereçleri temin eder, ilmi ve mesleki araştırmalar için yurtiçi ve yurtdışı burslar verir. 

4- Kuruluş safhasında ve kuruluştan sonra fakültelerde ve fakültelere bağlı yüksek okullarda ve enstitülerde okumakta olan öğrencilere yurt binaları ve burslar temin eder.(Özel Yönetmenliği içinde) 

5- Öğretim Üye ve görevlileri için site yaptırır. 

6- Üniversiteye öğretim üyesi ve görevlisi temininde yardımcı olur. 

7- Öğrencilere yurtlar dışında da kütüphane ve spor tesisleri kurar. 

8- Vakfın amacına uygun yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapar. 

9- Vakfın gayesine ulaşılabilmesi için maddi ve manevi destek temin eder. 

10-Amacın gerçekleşmesi için borç alır ve verir, maliki olduğu taşınmaz malları kiralar ve satar. Bunun için özel yönetmelik yapar. 

11-Üniversite Rektörlerine ve fakülte dekanlarına kentin en iyi bölgesinde lojman temin eder. 

12-Vakıf, Rektör ve fakülte dekanlarına hizmet sürelerince uygun bir ödenek verir. Kuruluş yıllarında fakülte Yönetim Kurulu üyelerine de ayrıca ödenek verebilir. 

13-Vakıf, Antalya’da kurulacak Üniversite fakültelerinin ders programlarıyla yaptırılacak binaların ve tesislerin programlarını hazırlayacak komisyonların başkan ve üyelerine çalışmalarının karşılığı ödenek verir programların kitap halinde basılmasını temin eder.giderlerini sağlar. 

14-Antalya ‘da kurulacak Üniversitelere ; Esas itibariyle; 

a) Üniversite ve ve Yüksekokullarla ilgili yasal düzenlemeler gereği olarak gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse dış ülkelerden öğrenci alır. 

b) Üniversiteye alınan öğrencilerden yetenekli olup öğrenim ve geçim masrafları yetersiz resmi ve özel bir kurumdan burs ve kredi almayan Lisans doktora ve lisansüstü araştırmacı öğrencilere başarılarını sürdürdükleri sürece Üniversite ile koordineli çalışılarak karşılık gözetilmeksizin öğrenim bursu verir. 

15-Kreş, Çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, ve ilköğretim okulu,lise ve Yüksekokul yapar veya yaptırır. Bu amaçla sahip olduğu arsalardan yeteri kadarını satar ve irtifak hakkı tesis eder. 

16-Vakıf, eğitim, kültür, sağlık,bilimsel araştırma ve geliştirme konularında faaliyet gösterir. 

17-Vakıfça kurulacak Eğitim tesislerinde en az %10 kapasitenin yetenekli; ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10 nun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilmesi ve buna uyulması mecburidir. 

18. Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için; şirket veya işletmeler kurar işletir,işlettirir, kiraya verebilir ,kurulu şirketlere, işletmelere ortak olabilir.
 

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI