TARİHÇEMİZ

Vakfımız 1973 yılında “Akdeniz Üniversitesi Kurulmasına Yardım ve Destekleme Vakfı” adıyla zamanın Antalya Valisi Sayın Hüseyin Öğütçen’in gayretleriyle 53 Antalyalı hayırseverin teşebbüsüyle kurulmuştur. Vakfın ana amacı ilk vakıf senedinde “Antalya’da ‘Akdeniz Üniversitesi’ adı ile bir üniversite kurulmasına ve desteklenmesine yardımcı olmaktır.” şeklinde ortaya konulmuştur. 

Vakfımız 1973 yılında “Akdeniz Üniversitesi Kurulmasına Yardım ve Destekleme Vakfı” adıyla zamanın Antalya Valisi Sayın Hüseyin Öğütçen’in gayretleriyle 53 Antalyalı hayırseverin teşebbüsüyle kurulmuştur. Vakfın ana amacı ilk vakıf senedinde “Antalya’da ‘Akdeniz Üniversitesi’ adı ile bir üniversite kurulmasına ve desteklenmesine yardımcı olmaktır.” şeklinde ortaya konulmuştur. Kuruluşunda verilen ilk adından da anlaşılacağı gibi vakıf Antalya’da bir üniversite kurulmasını ve bu üniversitenin yaşatılıp geliştirilmesini öncelikli hedefi olarak belirlemiş ve bu yöndeki gayretleri Akdeniz Üniversitesi’nin kurulmasıyla ifadesini bulmuştur. Vakıf yeni kurulan üniversitenin ilk yıllarında da en önemli destekçilerinden biri olmayı sürdürmüştür. 1983 yılında yapılan değişiklikle vakfın amacı “Antalya’da kurulacak her türlü üniversite, fakülte, yüksekokul ve ön lisans okulları, kreş, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, ilkokul yapımına yardımcı olmak ve desteklemek” şeklinde genişletilmiştir. 2004 yılında dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair 5072 sayılı kanunun 2. maddesinde ortaya konulan “dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarının adını alamayacağı” ilkesi gereğince Vakfın adı “Antalya Üniversite Destekleme Vakfı” olarak değiştirilmiştir. 

1982 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesinin ilk nüvesini Antalya Tıp Fakültesi teşkil etmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu 27.12.1972 tarihinde Antalya Tıp Fakültesinin açılmasına karar vermiş ve M.E.B.lığının 05.04.1973 tarihli onayı ile Antalya Tıp Fakültesi kurulmuştur. 1973-1974 öğretim yılında Ankara’da 35 öğrenci alarak öğretime başlayan Antalya Tıp Fakültesi’nin ilk dersleri Antalya’da yapılmış öğrenci ve öğretim üyelerini karşılama ve geliş gidiş ücretleri Vakfımız tarafından ödenmiştir. Antalya Tıp Fakültesi öğretime 1976 -1977 yılı sonuna kadar Ankara, 1977 yılından sonra ise Antalya’da devam etmiştir. 1973 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak Tıp Fakültesi ile başlayan; Antalya, Burdur ve Isparta       illerindeki        yüksek öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde kurulan Akdeniz Üniversitesi 1992 yılında Antalya  dışındaki   birimlerini                Süleyman Demirel Üniversitesi’ne devretmiştir.

Vakfımız ilk olarak Verem Savaş Derneğine ait olan Kepez Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Vakfımız üzerine devrini almış ve sonrada bu binaya bitişik her katı 750m² olan 3 katlı bir ek binayı inşa ettirip tefrişini de yaptırarak Tıp Fakültesi hizmetine tahsis etmiştir. Ayrıca Vakfımız aracılığıyla 3 adet prefabrik baraka temin edilerek Tıp Fakültesinin hizmetine sunulmuştur. 

Kepez Tıp Fakültesi hastane ihtiyaçları Vakfın imkanları nispetinde yapılmakta iken yurt dışında bir röntgen cihazı, Kızılay’dan 3 adet seyyar hastane, göz kliniğinde kullanılacak aletleri, Dekan tarafından istenilen kitaplar ve 12.000.000TL’lik bir diyaliz cihazı vakfımızca satın alınarak Fakülte hastanesine verilmiştir. 

1982 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi başka fakültelerin açılması gibi faaliyetlerini sürdürerek kuruluşunu mali yönden de tamamlamış ve dışa karşı bir bağımlılığı da kalmamıştır. 1982 yılında tüzüğümüz gereği, gelen Rektöre lojman tutulmuş içi tefriş edilerek teslim edilmiştir.Tıp Fakültesi Dekanına bir lojman kiralanmış kirası vakfımız tarafından ödenmiş ve üniversitenin bütçe dışı ödemeleri imkanlar nispetinde yerine getirilmiştir. Tıp Fakültesinin kuruluş aşaması ve sonrasında Ankara’da çalışan memurlara Antalya’ya gelip giden görevlilere burada görevlendirilen iki kişiye (2 yıl gibi zaman zarfında asgari ücretten) ve Dekanın Antalya’da bulunduğu günlerde vefatına kadar harcırah, otel ve tazminatları verilmiştir.Bu arada vakfın Işıklar’da 2 adet dairesinden bir tanesi gelen misafirlere misafirhane olarak döşenip fakülte emrine verilmiştir.Üniversitenin kurulmasıyla açılan Ziraat Fakültesine sera yaptırabilmek için 02.11.1986 tarihinde güreş düzenlenmiş ve geliri fakülteye verilmiştir. 

Vakfımız Akdeniz Üniversitesi’ne 1997 yılında 15.250.208.000.-, 1998 yılında 34.955.042.294.-, 1999 yılında 55.013.283.723.-, 2000 yılında 121.016.320.880.- 2001 yılında 86.231.744.000.-, 2002 yılında 304.281.950.000.-, 2003 yılında 293.354.894.869.-, 2004 yılında 258.246.957.825 TL., 2005 yılında ise 141.875.48 YTL. bağışta bulunmuştur. Ayrıca 1988-89 öğretim yılında başarılı ve maddi sıkıntısı olan öğrencilere verilmekte olan burslara 1997-1998 öğretim yılında tekrar başlanmıştır. 1997-2006 yıllarında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine 254 adet karşılıksız öğrenim bursu verilmiştir. 

Vakfımızın maliki bulunduğu Ahatlı Mahallesindeki 64.750 m² arsa 17.10.1983 tarihinde 4 parsele ayrılmıştır. Ayrılan bu parsellerden 2 parsel yaklaşık 16.000 m²’lik kısım Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne yetiştirme yurdu yapmak üzere 99 yıllığına bedelsiz daimi ve müstakil irtifak hakkı tesis edilmiştir. Bu arsa üzerine 0-6 yaş grubu ile 6-12 ve 13-18 yaşlarını barındırmak üzere ilgili resmi kurumlarca yurt yapılmıştır. Geri kalan iki parselin vakfa sürekli gelir getirecek şekilde değerlendirilmesi konusunda çalışmalar halihazırda sürdürmektedir. 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI