MALİ TABLOLAR

Mali Tabloların İlanı Hakkında

"5737 sayılı Vakıflar Kanununun 32. maddesine göre " Vakıf yönetimi; Vakfın yönetici veya yönetim kurulu üyeleri listesini, bir önceki yıla ait faaliyet raporlarını, bütçe ve bilançolarını, gayrimenkullerini, malî tablolarını ve bu tabloların uygun araçlarla yayınlandığına dair belgeyi, işletme ve iştiraklerinin malî tabloları ile yönetmelikle belirlenecek diğer bilgileri içeren beyannameyi her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde Genel Müdürlüğe verir."

Vakfımıza ait 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablosu

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI